Jak to v naší autoškole chodí

Pokud se pro naší autoškolu rozhodnete a splňujete jazykové požadavky nejméně certifikátu B2 (certifikát nutno na vyžádání doložit lektorovi autoškoly), je potřeba vyplnit žádost o přijetí k výuce a výcviku a zaběhnout k lékaři, který Vám potvrdí zdravotní způsobilost pro vozidla skupiny B. Oba dokumenty naleznete v záložce Ke stažení, případně lze vyplnit on-line přihlášku, kde Vám oba dokumenty dorazí do e-mailové schránky a stačí je pouze vytisknout. 

Vyplněnou přihlášku spolu se zdravotní způsobilostí je pak třeba doručit lektorovi autoškoly (nejlepší je nám zavolat a buď si přihlášku u Vás vyzvednu nebo ji donesete do poštovní schránky - adresa Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 1, mapa zde).

Po obdržení přihlášky Vás zaregistrujeme na úřadě a můžeme začít učit teorii a samozřejmě začneme řídit auto.

Jakmile budete mít splněné zákonem stanovené hodiny teorie a jízd, dohodneme se na dalším postupu. A to, zda už jste připraveni jít ke zkouškám a ukázat zkušebním komisařům co jste se naučili (přihlásíme Vás ke zkouškám na magistrátu města České Budějovice) a nebo zda si ještě pár hodin připlatíte a dopilujeme vše co Vám chybí k dobrému výkonu u zkoušek.

Zkoušky probíhají na magistrátu města České Budějovice, v ulici Kněžská 19. První zkouška stojí 700 Kč (v ceně je e-test a jízda s komisařem), opakování jízdy stojí 400 Kč, opakování testů 100 Kč. Tyto částky se platí magistrátu a musí si je každý žadatel uhradit sám, nejsou součástí ceny autoškoly!

Po úspěšných zkouškách si můžete druhý den v kanceláři komisařů vyzvednout potvrzení o úspěšném složení zkoušek a jdete na oddělení řidičských průkazů si zažádat o řidičský průkaz. Po pár dnech si můžete průkaz vyzvednout a můžete začít řídit.

Pozn.: Pokud to z různých důvodů nevyšlo (bohužel se to občas stane), domluvíme se na dalším postupu. Zda si sjedeme ještě další jízdy a nebo byla při zkušební jízdě jen smůla nebo nervozita a nahlásím Vás na opakovanou zkušební jízdu. 

Co Vás v autoškole čeká:

Teoretická výuka

V rámci teoretické výuky pracujeme s žadateli formou individuálních studijních plánů, kdy nám zákon dovoluje dlouhé přednášky zkrátit na méně hodin konzultací. To samozřejmě klade vyšší nároky na samostudium u každého žadatele. Je potřeba si uvědomit, že řízení není snadné ani a z auta se může i malou chybou stát nebezpečná zbraň, za kterou má řidič odpovědnost! 

Teoretická výuka obsahuje:

 • 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel (značky, křižovatky, zákony)
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praktický výcvik

V rámci praktického výcviku Vás čeká:

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla (projedeme se na cvičišti, v mírném provozu i v tom nejhustším provozu, vyzkoušíme parkování, tankování, jízdu v noci apod.)
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby (řekneme si co je důležité si na autě hlídat a o co se starat)
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy (vyškolený odborník tě naučí vše co potřebuješ vědět o záchraně lidského života. Zaměříme se zejména na dopravní nehody a základy první pomoci)

Moderní výukové metody a materiály

Autoškola Bumba v Českých Budějovicích využívá moderní výukové metody a materiály, aby zajistila efektivní a interaktivní učení, které pro řidičský průkaz České Budějovice potřebujete. K dispozici budete mít veškeré potřebné materiály, které vám pomohou lépe porozumět předpisům silničního provozu a zásadám bezpečného řízení. Inovativní přístup ve výuce vám umožní lépe se připravit na teoretické i praktické zkoušky a získat potřebné dovednosti a znalosti pro úspěšné složení řidičského průkazu.

Změna autoškoly - ano, i to se může!

Pokud Vám autoškola, kterou jste si dříve zvolili nevyhovuje, můžete ji změnit! 

Může to být z různých důvodů:

 • Špatný učitel (nevhodné chování, křičí, nadává, neprofesionální jednání)
 • Nemůžete se domluvit na teorii nebo jízdách (stále nemají čas, nezvedají telefony, výmluvy,...)
 • Špatná kvalita výuky a výcviku (kafíčka na benzínkách, převoz známých, zařizování osobních věcí)
 • Nevhodné umístění autoškoly (přestěhovali jste se, autoškola je v malém městě - bez složitějších dopravních situací)

Některé autoškoly to dělají nerady, ale ze zákona mají povinnost Vám vystavit potvrzený dokument o odučené teorii (potvrzení o absolvování teoretické přípravy) a odučeném praktickém výcviku (potvrzení o absolvování praktického výcviku). Samozřejmě si za provedenou výuku a výcvik strhnou určitou částku - tu každá slušná autoškola dokáže srozumitelně vypočítat a vysvětlit.

S tímto potvrzeným dokumentem můžete dojít k jiné autoškole a přihlásit se v jiné autoškole. 

Autoškola nemá být trápení, je to pouze cesta (není jednoduchá, ani levná) k vaší samostatnosti a k řidičskému průkazu.

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit