Získání řidičského průkazu pro vozidla skupiny "B" v naší autoškole

Získání řidičského průkazu pro vozidla skupiny "B" je důležitým milníkem v životě každého řidiče. Naše autoškola v Českých Budějovicích nabízí komplexní výcvik pro získání tohoto průkazu, a to v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Podívejte se blíže na to, jak to celé v naší autoškole probíhá. 

Jaká vozidla budete moci řídit?

S řidičským průkazem skupiny B můžete řídit tato vozidla:

  • Motorová vozidla s největší povolenou hmotností do 3 500 kg

Motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost (údaj zapsaný v technickém průkazu) nepřevyšuje 3 500 kg, s maximálně 9 místy k sezení včetně řidiče, ke kterým můžete připojit:

     - přívěs o největší povolené hmotnosti 750 kg (například: Auto max. 3 500 kg + přívěs max. 750 kg)

     - přívěs s největší povolenou hmotností nad 750 kg, ale součet těchto hmotností musí být do 3 500 kg (například: auto 2 500 kg + přívěs max. 1 000 kg.

Nutnou podmínkou je, že auto, ke kterému chcete přívěs připojit může takto těžký přívěs táhnout - tuto informaci se dozvíte z technického průkazu.

Pozn.: V případě, že součet největších povolených hmotností soupravy = auto + přívěs, převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg je nutné vlastnit řidičák s harmonizačním kódem B96. Provádí se zkouška praktickou jízdou se zkušebním komisařem, bez nutnosti úspěšně složit e-testy.

  • Motocykly s automatickou převodovkou do obsahu 125 ccm (menší skútry do "stopětadvacetikůbíků")

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

Abyste mohli získat řidičský průkaz na auto České Budějovice, je třeba splňovat několik podmínek, mezi které patří:

  • Dosažení minimálního věku

Řidičský průkaz na auto lze od roku 2024 získat již od 17 let (dříve 18 let). Avšak přihlásit se můžete již od 15,5 roku věku. Obecně ideální čas je cca 2-3 měsíce před dovršením 17. narozenin.

  • Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost Vám potvrdí lékař na příslušném tiskopisu.

  • Odborná způsobilost

Odbornou způsobilost získáte v autoškole, což završíte úspěšným složením zkoušek (testy + jízda).

  • Bydliště na území ČR

Pro získání řidičského průkazu je třeba mít obvyklé bydliště na území České republiky nebo zde studovat alespoň 6 měsíců (doložíte občanským průkazem nebo obdobným dokladem).

  • Další podmínky

Mezi další podmínky patří, že osoba, která chce řidičský průkaz nesmí být ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů.

Dále se nesmí jednat o osobu, která je držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem.